Keď Dizajn stretne kód

Dizajn

Webdizajn

Webdizajn

E x p e r t

UX/UI dizajn

UX/UI design

P r o f e s i o n á l

Printová grafika

Printová grafika

P r o f e s i o n á l

Fotografia

Fotografia

P r o f e s i o n á l

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

E x p e r t

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

P r o f e s i o n á l

Programovanie

CMS

Craft CMS

E x p e r t

HTML

HTML

E x p e r t

CSS

CSS

E x p e r t

Sass

SCSS

E x p e r t

JavaScript

JavaScript

E x p e r t

Icon es6

ES6

E x p e r t

Twig

Twig

E x p e r t

Webová typografia

Webová Typografia

E x p e r t

Git

Git

P r o f e s i o n á l

Webpack

Webpack

P r o f e s i o n á l

Gulp

Gulp

P r o f e s i o n á l

PHP

PHP

P o k r o č i l ý

Jazyk

USA

Anglický

Profesionálna pracovná zručnosť

Slovensko

Slovenský

Rodný jazyk

Maďarsko

Maďarský

Dvojjazyčná znalosť